معماری داخلی بیمارستان

معماری داخلی بیمارستان

معماری داخلی بیمارستان شامل تمام نیازمندی‌ ها و خواسته‌ های لازم برای یک بیمارستان است که باید در این نوع طراحی در نظر گرفته شود و از طرف دیگر نکاتی مانند اقلیم محل ساخت ، جمعیت محل و ضوابط سازه‌ ای نیز باید در طراحی بیمارستان‌ ها لحاظ شوند. در این مقاله از سایت معماری داخلی به تشریح این موضوع می پردازیم .

معماری داخلی بیمارستان

طراحی مراکز پزشکی و بیمارستان به عنوان یک ضرورت در روند درمان مطرح می شود . هم چنین می توان الگویی مناسب جهت طراحی مراکز درمانی و معماری داخلی بیمارستان بر مبنای انعطاف پذیری بالا ، صمیمیت و آرامش ارائه نمود که تضمین کننده تسریع روند درمان بیماران و ارتقای سلامتی افراد جامعه خواهد بود. عناصر محیطی بر رفتار انسان در محیط تاثیرگذار می باشند که این عناصر در محیط های بیمارستانی اهمیت بیشتری دارند . نتایج نشان می دهد با بهره گیری از معماری داخلی فضاهای درمانی و توجه به محیط می توان به خلق فضاهایی مناسب و واجد ارزش فضایی پرداخت تا استرس و اضطراب بیماران را که ناشی از حضور در مراکز درمانی و یا بیماری است ؛ کاهش داد و بر سلامت روان افراد تاثیر مثبت گذاشت و در جهت ارتقای سلامتی افراد که مهم ترین هدف بیمارستان‌ها است گام برداشت . در کل موضوعی که باید به آن اشاره کنیم این است که طراحی داخلی بیمارستان مانند دیگر فضاها نیست که صرفا برای زیبایی فضای آن را طراحی کرد و توجه به طراحی داخلی فضاهای بیمارستان بسیار حائز اهمیت می‌ باشد . در معماری داخلی بیمارستان باید بدانید که فرم مطلقا باید تابع عملکرد باشد ، یعنی اینکه شکل‌ گیری فضا ها باید متناسب با عملکرد و نوع کاربری ساختمان باشد .

معماری داخلی بیمارستان چیست ؟
یکی از شاخه‌ های معماری که در سالهای اخیر در ساخت و طراحی ساختمان خیلی مورد توجه قرار گرفته، معماری داخلی می باشد. همچنین طراحی و معماری داخلی چنان که از اسم آن مشخص است به فضای داخل ساختمان‌ ها می‌ پردازد.

فضای داخلی بیمارستان

ارتباطات درون بخش ها ، ایجاد بهترین و کوتاه ترین رابطه مرکز پرستاری با اتاق های بستری ، تعداد تخت های تحت مراقبت ، نحوه آرایش اتاق ها گرد آن و طریقه نورگیری ، شکل بخش های بستری را در طراحی داخلی بیمارستان تعیین می کنند . ترکیب چند بخش کنار هم و سپس روی هم قرارگیری آن ها ، شکل هندسی برج بستری بوجود می آورد . در بیشتر بیمارستان های ساخته شده با استاندارد های تجربه شده و بازدهی خوب ، شکل هایی مشابه حروف الفبا حاصل شده که منعکس کننده ارتباطات بخش هاست . به طور مثال فرم های H,T,Y,X نمایان گر راه روهای ارتباطی بخش ها هستند که به شکل برج در طبقات تکرار شده اند . البته در این فرم ها ، بخش ها به شکل راه رویی مستقیم طراحی شده اند و مسائل اقتصادی و عملکردی در این فرم ها بررسی شده اند .

هرگونه نواندیشی در این ارتباط ، مانند شکل آرایش تخت ها گرد ایستگاه پرستاری که طریقه مراقبت بیماران را بهتر کند یا سیستم های جدید کنترل بیماران که ممکن است با پیشرفت های پزشکی علمی توسط کامپیوتر انجام شود و درشکل درونی بخش تاثیربگذارد ، در نهایت فرم خارجی بیمارستان را متاثر خواهد کرد . بیمارستان ها ، معمولاً راه روهایی با اتاق های کوچک منشعب شده از آن ها هستند . توجه به دید بیمارعاملی تعیین کننده در ارتباطات درونی فضاهای بیمارستان به حساب می آید . برای رهایی از یک نواختی چنین منظره ای می توان راه روها را به شکل فضاهای دل پذیرتری طراحی کرد که در محل های پرستاری تبدیل به مکان های بی تکلف بشوند . البته ازبین بردن راه روها در بخش ها کارساده ای نیست . دید مستقیم برای پرستار بسیار بهتر است و هم چنین امکان گسترش آینده ، دلیل منطقی برای وجود راه روهاست .