تیر
طراحی نمای مدرن

طراحی نمای مدرن در ساختمان

طراحی نمای مدرن طراحی نمای مدرن بر خلاف سبک کلاسیک، بر عملکرد و یک فرم ساده بیش از تزئینات تأکید دارد. این سبک طراحی، از خانه‌های با تزئینات زیاد فاصله گرفته است و معمولاً شامل خطوط تیز و تمیز است. برخی از ویژگی‌های طراحی سبک مدرن به شرح ذیل می‌باشد. وی ...